Hållbarhet hos Pandora

Som ett ledande globalt företag tittar vi noga på hur vi levererar våra smycken till konsumenterna på ett ansvarsfullt sätt. På Pandora strävar vi efter att vara en koldioxidsnål verksamhet och satsa på ett cirkulärt arbetssätt i hur våra produkter är utformade för att vara hållbara. Vi vill vara ett exempel på vad det innebär att vara inkluderande, mångsidig och rättvis.

Läs mer om Pandoras hållbarhetsresa

HIGH_RGB_PAN_CORP17_0096_1116_N21_RGB

MOT CIRKULARITET

Silver och guld är unika material som kan återvinnas i det oändliga utan att förlora sitt unika uttryck. Genom att välja återvunna material kan du bli en del av materialets historia och göra det till ditt eget.

Satsar på hållbara material

Silver är den metall vi använder mest i våra smycken och därför är det den mest effektfulla starten på vår resa mot cirkularitet. Senast 2025 ska vi bara köpa återvunnet silver och guld för att tillverka våra smycken.

Avfallshantering

Vi prioriterar att optimera det primära produktionsavfallet på våra tillverkningsanläggningar i Thailand.

Förbättrad förpackning

Pandoras förpackningar innehåller mindre plast och använder färre material. Det gör dem enklare att återvinna samtidigt som de håller samma höga kvalitet som våra tidigare förpackningar.

VERKSAMHET MED LÅGA KOLDIOXIDUTSLÄPP

Vi är på väg att halvera våra växthusgasutsläpp till 2030 och vara en nollnettoverksamhet till 2040.

Vi har tagit viktiga steg genom att tillkännage klimatmål som godkänts av det vetenskapliga målet, vilket ger en garanti för att våra mål matchar vår andel av de minskningar som krävs för att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader

PANDORA_LISBON__RECCE_0032

Förnybar energi

Sedan 2020 använder Pandora endast förnybar energi för att driva alla sina tillverkningsanläggningar.

Koldioxidneutral i den egna verksamheten

Pandora har åtagit sig att vara koldioxidneutralt i egen verksamhet senast 2025. Detta inkluderar implementering av nya energibesparande åtgärder i våra tillverkningsanläggningar, kontor, butiker och lager.

Cirkularitet har högsta prioritet

För att minska användningen av naturresurser har Pandora åtagit sig att köpa 100 procent återvunnet silver och guld för att tillverka våra smycken senast 2025.

MEDIUM_Pandora_Employees_GFX0242

INKLUDERANDE, MÅNGFALDIG OCH RÄTTVIS KULTUR

Inkluderande, mångfald och rättvisa är viktiga delar av Pandoras varumärke och det är vårt ansvar att respektera värdigheten och de mänskliga rättigheterna hos alla som berörs av vår verksamhet.

Rättvisa arbetsförhållanden

Våra tillverkningsanläggningar i Thailand erbjuder säkra och hälsosamma arbetsvillkor för över 13.700 medarbetare.

Mål för mångfald

Pandora strävar efter att säkerställa en inkluderande arbetsplats för alla medarbetare. Vi har föresatt oss att uppnå jämställdhet mellan könen i ledningen senast 2030.

Ett åtagande för mänskliga rättigheter

Pandoras program för mänskliga rättigheter är i linje med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (UNGP).