GettyImages-1153908151 copy

Hållbarhet

Vi är världens största smyckestillverkare och därför fast beslutna att minska vårt klimatavtryck. Därför har vi åtagit oss att vara koldioxidneutrala till 2025. Läs mer om våra hållbara metoder.

Vår ambition: 1 av 4

100 procent koldioxidneutrala

I början av 2020 åtog vi oss att vara koldioxidneutrala i vår verksamhet år 2025. Det inkluderar våra tillverkningsanläggningar, våra kontor, våra butiker och vårt lager.

Vår ambition: 2 av 4

Vi siktar mot 100 procent återvunnet guld och silver

År 2025 ska allt vårt guld och silver i våra smycken komma från återvunna källor.

Vår ambition: 3 av 4

Förnybar energi

Vi är fast beslutna att ha 100 procent förnybar elektricitet vid våra egna hantverksanläggningar i slutet av 2020.

Vår ambition: 4 av 4

Vetenskapligt förankrade målsättningar

Genom att gå med i Science Based Targets-initiativet har vi planerat att minska koldioxidutsläppen i hela vår värdekedja i enlighet med Paris-avtalet.

HIGH_RGB_PAN_CORP17_0096_1116_N21_RGB
PAN_CORP18_0034_1031_N21_RGB copy
Cirkulära och hållbara smycken

Mot cirkularitet

Vi engagerar oss i cirkularitet i våra material och avfall, exempelvis silver och guld som kan återvinnas oändligt.

Fakta: 1 av 4

Ett ansvarsfullt tänk

Miljökostnaden för en kubisk zirkonia är bara 0,001 procent av kostnaden för en utvunnen diamant. Läs mer om våra artificiella stenar – de allra vanligaste stenarna i våra smycken.

Fakta: 2 av 4

Återvunna metaller har lägre påverkan

Genom att köpa återvunna metaller kommer vi att minska koldioxidutsläppen med två tredjedelar för silver och mer än 99 procent för guld, enligt livscykelbedömningar.

Fakta: 4 av 5

Våra fyra största avfallsströmmar

Vår höga återvinningsgrad drivs främst av 100 procent för våra fyra primära avfallsströmmar: gips, glas, vax och gummi.

Fakta: 4 av 4

En hållbar framtid

För att minska vårt miljöavtryck arbetar vi för att alla våra material ska förnyas, återvinnas eller på annat sätt hållbara.

HIGH_BIRTH17_NOVEMBER_05_RGB
_Y9A9599_Pink_N21 copy 2
Minskat miljömässigt avtryck

Återvinningstakt på 88 procent

Förutom att minska koldioxidutsläppen arbetar vi kontinuerligt med att minska vårt bredare miljöavtryck. Förra året återvann vi 88 procent av allt avfall vid våra hantverksanläggningar.

MEDIUM_PAN_CORP18_0064_011116_N21_RGB copy
southpole1199-03_1920x768 copy
Hantverk för framtiden

Gröna anläggningar

Pandoras hantverksanläggningar i Thailand är bland de mest moderna och energieffektiva i branschen. För att nå vårt mål att använda 100 procent förnybar energi kommer vi först att öka vår egen produktion av grön kraft genom att installera solpaneler i våra hantverksanläggningar. Samtidigt är vi engagerade i att minska eller återvinna avfall och vatten vid våra hantverksanläggningar.

Fakta: 1 av 3

Minskar årligt utsläpp

Genom att byta till 100 procent förnybar energi kommer vi att minska sitt årliga koldioxidavtryck med över 35 000 ton.

Fakta: 2 av 3

Vattenanvändning och avfall

I vårt åtagande att kontinuerligt minska vårt miljöavtryck fokuserar vi också på vattenanvändning och avfall vid våra tillverkningsanläggningar.

Fakta: 3 av 3

Förbättringar i vår vattenåtervinning

Som ett resultat av olika investeringar i vattenåtervinning på våra tillverkningsanläggningar ökade vi vår återvinningsgrad från 22 procent 2018 till 23 procent 2019.

MEDIUM_PAN_CORP18_0062_1031_N21_RGB copy
MEDIUM_PAN_CORP17_0332_1221_N21_RGB copy

Vår närvaro i Thailand

Våra tillverkningsanläggningar i Thailand erbjuder säkra och hälsosamma arbetsvillkor för över 10 000 medarbetare. Utöver en konkurrenskraftig lön får anställda vid våra hantverksanläggningar omfattande professionell och personlig utvecklingsträning, föräldrakurser, tillgång till bibliotek, matsal och gratis busstransport till och från jobbet.

Ansvarsfulla inköp

Påverkan genom leverantörer

Vi strävar efter att arbeta med leverantörer som delar vårt engagemang för hållbarhet. Därför tog vi under 2019 steg för att bättre anpassa vårt ansvarsfulla inköpsprogram till våra hållbarhetsambitioner. Vår kategorispecifika strategi för ansvarsfulla inköp innebär att vi kontinuerligt förbättrar vårt arbete med tre mål: ansvar, spårbarhet och transparens.

Q1_MODEL_MARCH_HELLOSPRING_ROSE_04_RGB copy
Prestandamål: 1 av 3

Ansvar

Vi kommer att förbättra de sociala och miljömässiga fotspåren i vår leveranskedja, främst genom att välja leverantörer som uppfyller kategorispecifika internationellt erkända standarder. Allt silver och guld som används i våra smycken kommer till exempel från certifierade ansvarsfulla källor enligt Responsible Jewellery Council Code of Practice eller London Bullion Market Association Good Delivery Rules. Detta bekräftas genom due diligence av våra leverantörer.

Prestandamål: 2 av 3

Spårbarhet

Vi kommer att förbättra vår förmåga att spåra ursprunget till våra råvaror, bland annat genom att säkerställa att råvarorna kommer från konfliktfria områden. Vår approach baseras på OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct.

Prestandamål: 3 av 3

Transparens

Vi anger vilka våra viktiga leverantörer är och hur strukturen ser ut i våra leveranskedjor. Sedan 2018 har vi angett vilka våra leverantörer av silverkorn, guldkorn och diamanter är, och vi kommer att utvidga detta till andra råvaror.

Hållbara utvecklingsmål

Pandora stöttar FN:s globala mål för hållbar utveckling.