INFORMATIONSSIDA


Operatör av sajten:

Pandoras hemsida är officiell webbutik för Pandora produkter. Denna hemsida har utformats för kunder i Sverige.

Pandora Online drivs av Pandora Sweden AB, Drottninggatan 59, SE-11221 Stockholm, Sverige, (org.nr: SE 556946-9348). , (org.nr. 28505116, VAT-nr 28505116) (“Pandora”), och återförsäljare av Pandora varor.


Kontakt:

Pandora Kundtjänst:

e-mail: [email protected]

Kostnadsfritt telefonnummer 020 7968 75


Allmänna villkor och returpolicy:

Pandora Onlines allmänna villkor gäller alla beställningar och leveranser som görs via denna sajt. Villkoren beskriver våra kunders rättigheter, och innehåller information om garantier, returer och ångerrätt .

Tvister ska i första hand avgöras genom överenskommelse efter diskussioner med vår kundtjänst. Vid eventuell tvist följer vi beslut från Allmänna Reklamationsnämnden eller motsvarande nämnder i andra europeiska länder.


Upphovsrätt och varumärken:

Alla rättigheter till bilder som används på denna sajt, inklusive upphovsrätt, är Pandoras egendom eller vederbörligen licensierad till Pandora.

Innehållet och utformningen av sajtens sidor har skapats av Pandora och omfattas av upphovsrättslagstiftning. Pandoras eller respektive upphovsrättsinnehavares eller skapares skriftliga medgivande krävs för att få kopiera, behandla, distribuera eller på något sätt exploatera materialet på sajten. Nedladdning och kopiering av dessa sidor är bara tillåten för privat bruk. Material på sajten som inte skapats av Pandora är vederbörligen licensierat av tredje man.


Pandora och Pandora Online är Pandora A/S registrerade varumärken i Europa och andra jurisdiktioner.

Dessa varumärken eller kännetecken får inte förknippas med någon produkt eller service som inte kommer från Pandora, användas på sådant sätt att Pandoras kunder kan förväxla det eller på ett sätt som kan vara förnedrande eller misskrediterande för Pandora.