INFORMATIONSSIDA


Operatör av sajten:

PANDORA eSTORE är officiell webbutik för PANDORA varor. Denna eSTORE har utformats för kunder i Sverige.

PANDORA eSTORE och sajten drivs av Supplies Distributors SA, som är en samarbetspartner till PANDORA A/S, adress Hovedvejen 2, DK-2600 Glostrup, Danmark (org.nr. 28505116, VAT-nr 28505116) (“PANDORA”), och återförsäljare av PANDORA varor.

Supplies Distributors SA, rue Louis Blériot 5, 4460 Grâce-Hollogne, Belgien ("SDSA").


Kontakt:

För beställning och leverans inom Sverige

e-mail: estore-se@pandora.net

Kostnadsfritt telefonnummer 020 7968 75


Supplies Distributors SA är registrerat vid Tribunal de commerce Liège, Belgien, med org. nr BE 0475.286.142.

Momsregistreringsnummer: BE 0475.286.142.


Allmänna villkor och returpolicy:

PANDORA eSTOREs allmänna villkor gäller alla beställningar och leveranser som görs via denna sajt. Villkoren beskriver våra kunders rättigheter, och innehåller information om garantier, returer och ångerrätt .

Tvister ska i första hand avgöras genom överenskommelse efter diskussioner med SDSAs kundtjänst. Vid eventuell tvist följer SDSA beslut från Allmänna Reklamationsnämnden eller motsvarande nämnder i andra europeiska länder.


Upphovsrätt och varumärken:

Alla rättigheter till bilder som används på denna sajt, inklusive upphovsrätt, är PANDORAs egendom eller vederbörligen licensierad till PANDORA.

Innehållet och utformningen av sajtens sidor har skapats av PANDORA och omfattas av upphovsrättslagstiftning. PANDORAs eller respektive upphovsrättsinnehavares eller skapares skriftliga medgivande krävs för att få kopiera, behandla, distribuera eller på något sätt exploatera materialet på sajten. Nedladdning och kopiering av dessa sidor är bara tillåten för privat bruk. Material på sajten som inte skapats av PANDORA är vederbörligen licensierat av tredje man.


PANDORA och PANDORA eSTORE är PANDORA A/S registrerade varumärken i Europa och andra jurisdiktioner.

Dessa varumärken eller kännetecken får inte förknippas med någon produkt eller service som inte kommer från PANDORA, användas på sådant sätt att PANDORAs kunder kan förväxla det eller på ett sätt som kan vara förnedrande eller misskrediterande för PANDORA.