Kvinna bär silverarmband med berlock
Pandora for UNICEF

Charms for Change

Design för förändring

Med nästan 200 fantasifulla skapelser från hela världen fångades Pandoras designteam av barnens omtanke, tydlighet och hoppfulla anda. Delar från teckningarna, såsom en krita, färgglada fjärilar och vingar speglade olika teman om utbildning, kreativitet och frihet. Dessa tankar gav en tydlig inspiration till utformningen av hängberlocken ”The Future Crayon”.

En värld av möjligheter

Barn i Pandora-familjen blev inbjudna att dela med sig av sin tolkning av hur framtiden ser ut i deras ögon. Tillsammans inspirerade det här till nästa limited edition-berlock till stöd för UNICEF. Teman som rymden, naturen, morgondagens hjältar, mångfald och frihet uttrycker en spännande värld där människor är snälla mot varandra och arbetar tillsammans för att hjälpa varandra att förverkliga sina förhoppningar och drömmar för framtiden.

Stöd unga röster: För varje Pandora för UNICEF-berlock som säljs mellan den 30 september 2021 och den 5 januari 2022 donerar Pandora 15 euro inköpspriset per berlock till UNICEF:s arbete för barn och ungdomar, inklusive utbildning, jämställdhet, rättighetsmedvetenhet, personligt självbestämmande och samhällsengagemang.Alla barns konstbidrag och beskrivningar organiserades och beställdes enbart av Pandora genom Pandoras anställda över hela världen.

UNICEF stödjer inga företag, varumärken, produkter eller tjänster.