Hero_01
Lämna ett bidrag

Tillsammans stöttar Pandora och UNICEF de ungas röster. Genom att kombinera våra styrkor vill UNICEF och vi på Pandora påverka och stärka nästa generation. Vi stöttar barn till att kunna förverkliga sina drömmar och mål.

Vårt partnerskap hjälper UNICEF att nå ut till över 10 miljoner barn och ungdomar med möjlighet till att utbilda sig, uttrycka sig och hitta ett arbete i framtiden.

Under det första årets partnerskap samlade Pandora in 3,4 miljoner USD till UNICEF:s viktigaste projekt.

Charms for Change

Pandora for UNICEF-partnerskapet innefattar flera olika initiativ och tillfällen, bland annat Internationella kvinnodagen och Internationella barndagen. Pandora presenterar Charms for Change för att stödja UNICEF och unga röster. Med vår limited edition berlock kommer 15 EUR från varje köp att skänkas till UNICEF till stöd för världens mest utsatta barn för att ge dem ett hälsosammare och säkrare liv och en möjlighet att uppfylla sitt fulla potential.

LYFTER FRAM UNG POTENTIAL

Partnerskapet samlar in medel för UNICEF:s program med fokus på utbildning, jämställdhet, medvetenhet om rättigheter, personligt självbestämmande och program för medborgarengagemang. Det bidrar också till UNICEF:s kärnarbete över hela världen för att säkerställa att varje barn överlever, växer och uppfyller sin potential.

I bland annat Guatemala arbetar UNICEF:s UPSHIFT-program med att ge marginaliserade ungdomar möjlighet att bli sociala innovatörer och sociala entreprenörer. Initiativet stöttar ungdomar mellan 15-19 år som bor i höglandsregionen i landet där de flesta familjer är beroende av jordbruk för sin försörjning och där möjligheterna att hitta arbete är begränsade.

I hela världen har 1 av 10 män och 3 av 10 kvinnor mellan 15-24 år varken utbildning eller jobb.

Split_01

Stöttar ungas röster

Visa ditt stöd: donera till UNICEF och gör en skillnad för ungdomars liv idag.

Pandora for UNICEF

Ge ett bidrag nu och stötta ungas röster

Pandora samarbetar med UNICEF för att stötta ungas rättigheter över hela världen. Tillsammans ger vi nästa generation ungdomar verktygen och möjligheten att följa sina drömmar och uppfylla sin potential – något som alla borde få chansen till. Bli medlem och hjälp till att stärka nästa generation genom att donera direkt till UNICEF idag.

UNICEF stödjer inga företag, varumärken, produkter eller tjänster.