Vi stödjer ungas röster

Pandora for UNICEF-samarbetet samlar in pengar till UNICEF för att stödja barn och unga runt om i världen med program som omfattar utbildning, jämställdhet mellan könen, medvetenhet om rättigheter och personlig egenmakt. Bär ditt stöd för UNICEF med vår nya familjeträdsberlock.

UNICEF ger inte några bidrag till företag, märken, produkter eller tjänster.