integritetspolicy


PANDORA eSTORE (”Sajten”) drivs av Supplies Distributors SA, rue Louis Blériot 5, 4460 Grâce-Hollogne, Belgien (org. nr. BE 0475.286.142) ("SDSA") i eget namn som en samarbetspartner till PANDORA A/S (“PANDORA”).

SDSA och PANDORA värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter (”Personuppgifter”, se definition nedan) på bästa sätt. Det är vår målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information vi samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn på Sajten i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Integritetspolicyn beskriver behandlingen av Personuppgifter som vi samlar in via denna Sajt. Den behandlar inte hur tredje man samlar in, använder eller lämnar ut uppgifter, vare sig på andra sajter eller offline. Vi kan komma att ändra denna Integritetspolicy genom att publicera en ny integritetspolicy på Sajten. Du kan se när Integritetspolicyn senast uppdaterades genom att titta på ”SENAST UPPDATERAD” längst ned på sidan. Eventuella ändringar i Integritetspolicyn börjar gälla när den uppdaterade Integritetspolicyn publiceras på Sajten. Alla viktiga ändringar i vår Integritetspolicy som kan minska skyddet av de Personuppgifter du redan lämnat oss, kommer dock enbart att gälla efter att du lämnat ditt uttryckliga samtycke.

 

PERSONUPPGIFTER

“Personuppgifter” är information som identifierar eller kan identifiera en individ och som vi samlar in när du använder Sajten, t.ex. ditt namn, postadress (inklusive faktura och leveransadress) telefonnummer, faxnummer, e-postadress, IP-adress, eller kredit- och betalkortsuppgifter.
 

HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

PANDORA, som Personuppgiftsansvarig, och SDSA som Personuppgiftsbiträde använder Personuppgifter i första hand för att tillhandahålla varor på Sajten till dig enligt eller med hänsyn till vårt avtalsförhållande. Vi använder dina Personuppgifter för följande ändamål:

· för att tillgodose dina önskemål, t.ex. för att besvara en fråga om våra varor, för att hjälpa dig hitta en butik nära dig, expediera din beställning, hantera ditt betalkort och/eller hänvisa dig till kundtjänst.

· för att ge dig viktig information om Sajten, ändringar i våra villkor och policyer och/eller annan administrativ information.

· informera dig om varor, program, service och marknadsföring vi tror att du är intresserad av (förutsatt att du lämnat ditt samtycke att vi gör så).

· tillåta dig att skicka e-post till andra genom vår “skicka-till-en-vän”-funktion. I detta avseende använder vi enbart dina och din väns Personuppgifter för att skicka e-post för din räkning.

· tillåta dig att delta i utlottningar, tävlingar och liknande kampanjer och för att administrera dessa. Några av dessa kampanjer har ytterligare regler som kan innehålla mer information om hur vi använder och lämnar ut dina Personuppgifter.

· underlätta vår interna affärsverksamhet, bl.a. dataanalys, revision, utveckling av nya produkter, förbättra vår sajt, förbättra vår service, identifiera användartrender och bestämma hur effektiva våra kampanjer är.

· förebygga eller upptäcka missbruk eller bedrägeri.


UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE MAN

Personuppgifter kan komma att lämnas ut:

· till tjänsteleverantör som regelbundet utses till personuppgiftsbiträde för SDSAs eller PANDORAs webhosting, dataanalys, IT-service, e-post-leverans, genomförande av enkäter, inlägg på sociala medier, betal- och kreditkortshantering, orderbehandling och annan liknande service.

· med förbehåll för ditt föregående samtycke – till tredje man för att tillåta dem att kontakta dig angående produkter, program, service, information och marknadsföring de tror kan vara intressanta för dig.

· för att identifiera dig för en person du skickar meddelanden till via Sajten.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

PANDORA A/S är personuppgiftsansvarig enligt Europaparlamentets och Rådets Direktiv 95/46/EG om behandling av personuppgifter och SDSA och dess moderbolag PFSWEB Inc. är personuppgiftsbiträden. PANDORA A/S bestämmer ändamål och på vilket sätt Personuppgifter behandlas. SDSAs moderbolag PFSWEB Inc. är ett bolag bildat i USA och deltar i Safe Harbor-programmet som utvecklats av USAs handelsministerium och EU. För mer information om Safe Harbor-programmet och för att se vår certifiering, se U.S. Department of Commerce's Safe Harbour websida: http://export.gov/safeharbor/eu/eg_main_018365.asp.


UTOMSTÅENDE SAJTER

Denna Integritetspolicy hanterar inte, och vi ansvarar inte, för integritet, information eller annan användning av utomstående såtillvida vi inte försett dem med de Personuppgifter du lämnat oss. Att en länk finns på Sajten betyder inte att vi eller våra närstående bolag godkänner den portal som länkats till.

I vissa fall kan vi tillåta att du använder utomstående betaltjänster för att betala. Om du vill betala genom att använda betaltjänster, hänvisas du till en sajt som drivs av en betaltjänst och inte av oss. Information som du lämnar genom en betaltjänsts sida är förbehållen betaltjänstsidans integritetspolicy och inte denna Integritetspolicy. Vi har ingen kontroll över och ansvarar inte för utomstående betaltjänsts behandling av information som samlas in via en betaltjänstsida.

Om d· till sponsorer vid tävlingar och liknande kampanjer om du deltar och därmed accepterar utlämnandet enligt villkoren.

· av dig själv, genom tjänster (t.ex. anslagstavlor, chatt-funktioner, ”profil-sidor” och bloggar, community sajter där du kan ”dela med dig av din upplevelse” och lämna omdömen om varor) där du kan göra inlägg. Notera att information som du publicerar eller lämnar ut via dessa tjänster (t.ex. Personuppgifter som finns i bilder, berättelser, kommentarer och filmer som du publicerar) blir allmän information och kan vara tillgänglig för besökare på Sajten och för allmänheten.

· vid eventuell omorganisation, sammanslagning, försäljning, joint venture, uppdrag, överlåtelse eller annan avyttring helt eller delvis, av vår verksamhet, våra tillgångar eller aktier (inklusive utan begränsning i samband med eventuell konkurs eller liknande förfarande). I sådana fall fortsätter Integritetspolicyn att tillämpas och gälla.

· bara i sådan utsträckning som är tillåten (a) under tillämplig lagstiftning; (b) för att följa rättsprocesser; (c) som svar på begäran från myndigheter inklusive myndigheter utanför det land där du är bosatt; (d) för att verkställa våra villkor; (e) för att skydda vår verksamhet; (f) för att skydda våra rättigheter, integritet, säkerhet eller egendom, och/eller din eller andras; och (g) för att tillåta oss att utnyttja tillgängliga åtgärder eller begränsa skador vi kan åsamkas.

I fall där föregående samtycke krävs kommer vi direkt att informera dig om att vi avser lämna ut dina Personuppgifter till utomstående. Du får då möjlighet att välja om du vill ge ditt samtycke till att lämna ut Personuppgifterna.

Varje gång Personuppgifter lämnas ut till utomstående enligt ovan till länder utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), säkerställer vi att sådant utelämnande är i enlighet med denna Integritetspolicy och tillämpliga lagar för person- och dataskydd.

· I syfte att kunna delta i ett alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) som finns tillgängligt via EU:s onlineplattform för tvistlösning . Om vi väljer att delta i ett sådant ATF kan vi komma att behöva uppge Personuppgifter till EU-komissionen som driver EU:s onlineplattform för tvistlösning samt till det organ som utses att ta itu med tvisten.

 

u betalar med ett betalkort som ställts ut av en bank som finns i ett land utanför EU, kan dina betalningsuppgifter skickas också till det landet för att din betalning ska kunna hanteras. Genom att lämna ut uppgifter om ditt betalkort medger du uttryckligen att dina betalningsuppgifter kan skickas till sådant land utanför EU.

 

SÄKERHET
Vi vidtar rimliga organisatorska, tekniska och administrativa åtgärder för att skydda de Personuppgifter vi hanterar. Tyvärr kan ingen överföring av data via Internet eller datalagringssystem garantera 100 % säkerhet. I händelse av säkerhetsöverträdelse som rimligen kan påverka din integritet, informeras du om detta så snart som är rimligen möjligt.

 

COOKIES
Vi använder cookies på vår Sajt. Se vår Cookie-policy för att få mer information om hur vi använder cookies och vilken integritetspolicy våra samarbetspartners har som vi använder webanalysverktyg från eller som har integrerat plug-ins på vår sajt.

 

KÄNSLIG INFORMATION
Vänligen skicka inte eller lämna ut känsliga Personuppgifter (t.ex. personnummer, information om etniskt ursprung (t.ex. bilder), politiska åsikter, religion eller livsåskådning, hälsa, kriminell bakgrund eller medlemskap i fackförening) på eller via Sajten.

 

DEFINITION AV PANDORAKONCERNEN

PANDORA-koncernen består av följande bolag: Pandora A/S (Danmark), Pandora Jewelry Central Western Europe A/S (Danmark), Pandora Schweiz AG (Schweiz), Pandora Jewelry BV (Nederländerna), Pandora Jewelry GmbH (Tyskland), Pandora Jewelry SRL (Italien), Pandora Österreich GmbH (Österrike), Philisar ApS (Danmark), Pandora Jewelry Shared Services CEE Sp. z.o.o (Polen), Pandora Services (Thailand), Pandora EMEA Distribution Center GmbH (Tyskland), Pandora Eastern Europe A/S (Danmark), Pandora Jewelry CEE Sp. z.o.o (Polen), Pandora Jewelry CR sro (Tjeckien), Pandora Jewelry Kft. (Ungern), Pandora Jewelry Romania SRL (Rumänien), Pandora Finland OY (Finnland), Pandora Jewelry Inc. (USA), Pandora Jewelry LLC (USA), Pandora Ventures LLC (USA), Pandora Franchising LLC (USA), Pandora Jewelry Ltd. (Kanada), Pandora Franchising Canada Limited (Kanada), Pandora Jewelry Asia Pacific Ltd (Hong Kong), Pandora Jewelry UK Ltd (Storbritannien), AD Astra Holding PL (Australien), Pandora Jewelry Ltd (Nya Zeeland), Ad Astra IP Pty Ltd (Australien), Pandora Retail Pty Ltd (Australien), Pandora Jewelry Pty Ltd (Australien), Pandora Property Leasing Ltd (Australien), Pandora France SAS (Frankrike), Pandora Int. ApS (Danmark), Pandora Norge AS (Norge), Ejendomsselskabet af 7. Maj 2008 ApS (Danmark), Pandora Production Co Ltd (Thailand), Pandora Sweden AB,Pandora Jewelry Mücevherat Anonim Sirketi (Turkiet), Pandora Do Brasil Comércio E Importacao Ltda (Brasilien).

 

DIN RÄTT TILL ÅTKOMST, UPPDATERING OCH KORRIGERING AV DIN INFORMATION

Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår utan kostnad få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig hos oss, oavsett hur dessa samlats in, vilket syfte behandlingen har och till vilka mottagare eller grupper av mottagare informationen lämnas ut. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post och kan alltså inte skickas per e-post, se adress nedan.

Vi vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Du kan närsomhelst be oss och vi kommer att rätta, blockera eller radera de Personuppgifter som du meddelar oss är inkorrekta.

Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av Personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring.

 

KONTAKTA OSS
Har du några frågor om denna Integritetspolicy, vänligen kontakta oss.

Senast uppdaterad 15-4-2015.